สูตรท้าทายสมองมากขึ้น

คณิตศาสตร์และภาษาธรรมชาติได้รับการดำเนินการขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน รูปแสดงพื้นที่ในสมองของมนุษย์ที่มีการใช้งานในการประมวลผลสูตรลำดับชั้นที่ถูกต้อง© MPI for Human Cognitive and Brain Sciences อ่านออกเสียง คณิตศาสตร์และภาษาธรรมชาติได้รับการปฏิบัติโดยพื้นฐานแตกต่างกันในสมองของเรา สิ่งนี้ได้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัย Max Planck ในการศึกษาใหม่ในวารสาร "PLoS ONE" หลังจากนั้นจิตใจมนุษย์ไม่ได้ประมวลผลไวยากรณ์ของสูตรทางคณิตศาสตร์โดยอัตโนมัติเหมือนกับภาษาธรรมชาติ แต่มีความพยายามทางปัญญามากขึ้น ไม่เพียง แต่ในการวิจัย แต่ในชีวิตประจำวันเรายังแยกความแตกต่างระหว่างภาษาธรรมชาติและภาษาที่เป็นทางการ แม้ว่าภาษ

อ่านเพิ่มเติม